IJsbrand Snoeij

ONDERNEMER, PROJECTLEIDER EN COACH

Velen van ons waarderen ons landelijke gebied. Boeren produceren ons voedsel, er is natuur, voldoende water in rivieren en beken. windmolens voorzien ons van energie. We genieten ook van ons landelijke gebied; we wandelen en fietsen, sporten er en bezoeken informatiecentra. Veel van deze functies gaan goed samen. Toch staan ons landelijk gebied en het gebruik van de ruimte flink onder druk. de kwaliteit van onze natuur staat onder druk, de waterkwaliteit laat te wensen over, we hebben, we stoten teveel Stikstof uit, die weer neerslaat in natuurgebieden. De biodiversiteit, de soortenrijkdom van planten, dieren gaat steeds verder achteruit. ook de landbouw kent uitdagingen. onze voedselproductie kan en moet duurzamer. want ook de kwaliteit van onze bodem gaat achteruit. We gebruiken de bodem intensief voor onze voedselproductie. Echter: het is essentieel als er voedingsstoffen onttrokken worden aan de bodem, die ook weer teruggegeven worden. dat is niet altijd in balans. Onze overheid heeft voorgenomen om veel van de keuzes die we maken concreet te maken en plannen te maken in gebiedsprocessen. samen met alle gebiedspartijen zoals waterschap, gemeenten, provincie, boeren, natuurbeheerders, gebruikers, wordt gekeken naar het beste toekomstplan

Veldbeek in the picture

Het beeksysteem van de Veldbeek ligt in de gemeente Putten. De hoofdstroom ontspringt aan de westrand van de Veluwe en mondt acht kilometer verder uit in de Schuitenbeek. De Schuitenbeek watert af in het Nuldernauw. Zijbeken zijn de Beek Groot Hell, zuidelijk van de Veldbeek, en de Blarinckhorsterbeek, ten noorden van de Veldbeek.

september 2021 - heden: projecten gebiedsontwikkeling en natuurinclusieve landbouw

December 2005 – maart 2022: Owner en Social Enterpreneur Boerderij ‘t Paradijs

Boerderij ’t Paradijs is een prachtige biologische zorgboerderij in de omgeving van Barneveld. Het is een gemengd bedrijf met brandrode runderen, (leg)kippen, varkens, paarden, geiten en meer.

november 2017 - december 2021: voorzitter Biohuis

Januari 2014 – 2019: Bestuurslid Cooperative SanBoeCo (voorheen de Beebox)

Willem&Drees is een coöperatie die biologische versproducten direct van de boer bij jou thuis brengt. Sluit aan en geniet ook van eten van een gezonde keten.

Willem&Drees, gaat voor niets minder dan:

  • 100% biologisch
  • de kortste route
  • een eerlijke prijs